Menu

Zestawienie porównawcze projektów harmonogramów pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 182-187
Title:
Zestawienie porównawcze projektów harmonogramów pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-04-05
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Zestawienie porównawcze projektów harmonogramów pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. – porównanie projektu złożonego przez Sekretariat Episkopatu Polski z 1.04.1983 r. z ustaleniami Komisji Wspólnej rządu i Kościoła z 22.02.1983 r. Zaznaczone zmiany wprowadzone przez stronę kościelną. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments