Menu

Zaświadczenie wydane dla Karola Wojtyły przez Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)

Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
ANG I_5
Title:
Zaświadczenie wydane dla Karola Wojtyły przez Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Date:
1947-01-04
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Repository:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Content:
Zaświadczenie wydane dla Karola Wojtyły przez Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angeligum), potwierdzające jego studiowanie na uczelni oraz zamieszkanie w Kolegium Belgijskim. Druk wypełniony odręcznym pismem. Podpis odręczny rektora kolegium, kard. Maximiliena de Fürstenberga. Pieczęć uniwersytecka.
Geographical index:
Date:
Make comments