Menu

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu doktorskiego przez Karola Wojtyłę na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)

Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
ANG I_2
Title:
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu doktorskiego przez Karola Wojtyłę na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Date:
30-04-1948
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Repository:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Content:
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu doktorskiego przez Karola Wojtyłę na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu wydane w Rzymie w dn. 30 kwietnia 1948 r. W treści wyniki egzaminu doktorskiego i obrony pracy doktorskiej. Podpisane odręcznie przez rektora Kolegium Belgijskiego kard. Maximiliena de Fürstenberga. Okrągła pieczęć uczelni.
General:
Geographical index:
Date:
Make comments