Menu

Zarządzenie Wojewody Gdańskiego dot. powołania zespołu koordynacyjnego ds. wizyty Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/39_k. 29-30
Title:
Zarządzenie Wojewody Gdańskiego dot. powołania zespołu koordynacyjnego ds. wizyty Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r.
Date:
1987-03-14
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Zarządzenie Wojewody Gdańskiego z dnia 14.03.1987 r. dotyczące powołania zespołu koordynacyjnego do spraw wizyty Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r. Nazwiska członków zespołów i ich funkcje. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments