Menu

Zarządzenie przewodniczącego zespołu koordynacyjnego ds. przygotowania wizyty Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/39_k. 31-39
Title:
Zarządzenie przewodniczącego zespołu koordynacyjnego ds. przygotowania wizyty Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r.
Date:
1987-03-25
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Zarządzenie przewodniczącego zespołu koordynacyjnego do spraw przygotowania wizyty Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r. z dnia 25.03.1987 r. W treści m.in.: powołanie grup roboczych, ich funkcje i nazwiska osób odpowiedzialnych. Maszynopis, kopia. Klauzula: „poufne”. Załącznik z godzinowym programem pobytu papieża w Trójmieście.
Geographical index:
Date:
Make comments