Zapytanie Komendy Powiatowej MO o przeniesie ks. Eugeniusza Surgenta do parafii lubaczowskiej

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/8081 t. 1/s. 50
Title: Zapytanie Komendy Powiatowej MO o przeniesie ks. Eugeniusza Surgenta do parafii lubaczowskiej
Date: 1964-09-02
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Zapytanie mjr Józefa Dyśko z Komendy Powiatowej MO w Krakowie skierowane do z-cy komendanta KPMO w Lubaczowie w sprawie zameldowania ks. Eugeniusza Surgenta na terenie diecezji lubaczowskiej. Zapytanie związane z usunięciem ks. Surgenta z diecezji krakowskiej. Maszynopis z dnia 2.09.1964 roku podpisany odręcznie. Pismo opatrzone klauzulą: tajne.