Wycinek prasowy z tekstem listu otwartego pracowników Zakładów Sodowych w Krakowie do abp Karola Wojtyły.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: AAW SPP/II/3.28/53
Title: Wycinek prasowy z tekstem listu otwartego pracowników Zakładów Sodowych w Krakowie do abp Karola Wojtyły.
Date: 22.12.1965
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository: Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Wycinek prasowy z tekstem listu otwartego pracowników Zakładów Sodowych w Krakowie do abp Karola Wojtyły. List otwarty jest reakcją na Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich.