Wyciąg z rozmowy z TW ps. "702" dot. wyjazdu ks. Bolesława Sadusia za granicę, 11.01.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 320
Title: Wyciąg z rozmowy z TW ps. "702" dot. wyjazdu ks. Bolesława Sadusia za granicę, 11.01.1973 r.
Date: 1973-01-11
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z rozmowy z TW ps. "702" dot. wyjazdu ks. Bolesława Sadusia za granicę. TW przedstawia zasłyszane opinie o powodach wyjazdu ks. Sadusia do USA (w rzeczywistości ks. Saduś wyjechał do Austrii). Wśród potencjalnych przyczyn podaje się związek z kobietą lub nieprawidłowości z okresu pracy w kurii. Maszynopis na podstawie rozmowy z dnia 11.01.1973 r. opatrzony klauzulą "Tajne", odręczny podpis i adnotacja, 1 karta.