Wyciąg z notatki z rozmowy z TW "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) sporządzona przez oficera SB

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 274
Title: Wyciąg z notatki z rozmowy z TW "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) sporządzona przez oficera SB
Date: 1968-12-11
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z notatki z rozmowy z TW "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś). Rozmowa, która odbyła się 2.12.1968 r., poświęcona była planom renowacji budynków przy kościele św. Katarzyny w Krakowie oraz stworzenia tam muzeum, a także planom przeniesienia się ks. Sadusia do parafii w Żywcu. Maszynopis z dnia 11.12.1968 r. opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany, 1 karta.