Wyciąg z notatki TW ps. "Koło" dot. okoliczności wyjazdu ks. Bolesława Sadusia do Austrii, 2.09.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 327
Title: Wyciąg z notatki TW ps. "Koło" dot. okoliczności wyjazdu ks. Bolesława Sadusia do Austrii, 2.09.1974 r.
Date: 1974-09-02
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z notatki TW ps. "Koło" (pod tym pseudonimem zarejestrowany został ks. Stefan Stopka, proboszcz w Przytkowicach) sporządzonej 27.08.1974 r. Notatkę przyjął kpt J. Klinowski. TW informuje, że ks. Bolesław Saduś jest homoseksualistą oraz że kard. Karol Wojtyła o tym wiedział. Przypuszcza, że obawa przed skandalem na tym tle była powodem wyjazdu ks. Sadusia do Austrii oraz że o jego skłonnościach władze kościelne w Austrii nie wiedzą. Nie wiadomo nic o związkach ks. Stefana Stopki z kurią, dlatego informacje nt. działań kard. Wojtyły nie wydają się wiarygodne. Maszynopis z dnia 2.09.1974 r. opatrzony klauzulą "Tajne", odręczny podpis, 1 karta.