Wyciąg z notatki służbowej ze spotkania z TW ps. "Zbigniew" dot. przyczyn odwołania ks. Bolesława Sadusia z parafii św. Floriana, 20.05.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 303
Title: Wyciąg z notatki służbowej ze spotkania z TW ps. "Zbigniew" dot. przyczyn odwołania ks. Bolesława Sadusia z parafii św. Floriana, 20.05.1972 r.
Date: 1972-05-20
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z notatki służbowej ze spotkania z TW ps. "Zbigniew". TW informuje, że ks. Bolesław Saduś dostał ustne wypowiedzenie od kard. Karola Wojtyły z funkcji proboszcza parafii św. Floriana w Krakowie. Powodem ma być demoralizacja na tle seksualnym "młodych chłopców". Ks. Saduś ma być zatrzymywany na ulicach przez matki tych chłopców. Źródłem informacji mieli być m.in.: kanclerz kurii krakowskiej ks. Mikołaj Kuczkowski, proboszcz parafii na Wawelu ks. Stanisław Walencik oraz ks. Brzeźniak (prawdopodobnie ks. Józef Brzeźniak, proboszcz parafii św. Katarzyny w Krakowie). Prawdopodobnie chodzi o chłopców uczących się w technikum, w którym prowadził katechezę ks. Saduś, a więc osoby powyżej 15 lat. Maszynopis na podstawie doniesienia z dnia 6.05.1972 r. (notatka prawdopodobnie stworzona 20.05.1972 r.), podpisany, odręczna adnotacja mjr. SB Bogusława Bogusławskiego, opatrzony klauzulą "Tajne", 1 karta.