Wyciąg z doniesienia TW ps. "Pątnik" dot. przyczyn odwołania ks. Bolesława Sadusia z parafii św. Floriana, 19.06.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 304
Title: Wyciąg z doniesienia TW ps. "Pątnik" dot. przyczyn odwołania ks. Bolesława Sadusia z parafii św. Floriana, 19.06.1972 r.
Date: 1972-06-19
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia TW ps. "Pątnik" (pod tym pseudonimem jest zarejestrowany ks. Stanisław Szlachta, proboszcz parafii w Kalwarii Zebrzydowskiej). TW uważa, że ks. Bolesław Saduś sam odszedł z parafii św. Floriana i zdecydował się na karierę naukową. Informuje o komentarzach dotyczących tej decyzji: według jednych powodem jest jakiś związek z kobietą, według drugich brak możliwości awansu. Maszynopis na podstawie doniesienia z dnia 19.06.1972 r., podpisany odręcznie przez mjr. SB Bogusława Bogusławskiego, opatrzony klauzulą "Tajne", 1 karta.