Wyciąg z doniesienia TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś), 28.03.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 302
Title: Wyciąg z doniesienia TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś), 28.03.1972 r.
Date: 1972-03-28
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś) dot. jego planów wyjazdu do pracy naukowej do Stanów Zjednoczonych. Starał się o zaproszenie od kard. Johna Cody'ego oraz od kard. Johna Krola. O jego staraniach mieli wiedzieć kard. Karol Wojtyła i biskup Stanisław Smoleński. Maszynopis na podstawie doniesienia z dnia 28.03.1972 r., podpisany odręcznie przez mjr. SB Bogusława Bogusławskiego, odręczna adnotacja, 1 karta.