Wyciąg z doniesienia TW ps. "Jurek" dot. powodów wyjazdu ks. Bolesława Sadusia za granicę

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 308
Title: Wyciąg z doniesienia TW ps. "Jurek" dot. powodów wyjazdu ks. Bolesława Sadusia za granicę
Date: 1972-08-21
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia TW ps. "Jurek" (pod tym pseudonimem zarejestrowany był ks. Józef Szczotkowski, pracownik krakowskiej kurii) dot. przyczyny odwołania ks. Bolesława Sadusia z funkcji proboszcza parafii św. Floriana w Krakowie. TW informuje, że stało się to po kłopotach, jakie sprawili ks. Sadusiowi rodzice dzieci, których był on katechetą. TW nie precyzuje, czego dotyczyły zastrzeżenia rodziców, stwierdza tylko, że sprawa jest wstydliwa i w kurii się o niej raczej nie mówi. Uważa, że wiadomości o przeniesieniu ks. Sadusia do USA służą temu, by nie mówiło się, że ks. Saduś został odwołany, a w rzeczywistości przygotowywana jest dla niego rezydentura, być może nawet w Krakowie. Maszynopis na podstawie donosu z dnia 21.08.1972 r., podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą "Tajne", 1 karta.