Wyciąg z doniesienia TW ps. "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) sporządzona przez oficera SB

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 285
Title: Wyciąg z doniesienia TW ps. "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) sporządzona przez oficera SB
Date: 1969-09-12
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia TW ps. "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) dotycząca planów przeniesienia się do pracy w Warszawie. Maszynopis z dnia 12.09.1969 r. opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie przez mjr. SB Bogusława Bogusławskiego, 1 karta.