Wyciąg z doniesienia TW "Tuz" dot. starań ks. Bolesława Sadusia o probostwo w parafii św. Katarzyny w Krakowie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 244
Title: Wyciąg z doniesienia TW "Tuz" dot. starań ks. Bolesława Sadusia o probostwo w parafii św. Katarzyny w Krakowie
Date: 1967-04-18
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia TW "TUZ" dot. starań ks. Bolesława Sadusia o probostwo w parafii św. Katarzyny w Krakowie, 18.04.1967 r. TW donosi na podstawie informacji od znajomych księży, że ks. Saduś stara się u abp. Karola Wojtyły o probostwo w parafii św. Katarzyny w Krakowie. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie, 1 karta.