Wyciąg z doniesienia tajnego współpracownika ps. "Gajowy"

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/8081 t. 1/s. 68
Title: Wyciąg z doniesienia tajnego współpracownika ps. "Gajowy"
Date: 1966-09-02
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia tajnego współpracownika ps. "Gajowy" udzielonego w dniu 25.08.1966 roku. TW "Gajowy" opisuje sytuację w kurii krakowskiej po wydarzeniach w Lipnicy Wielkiej, gdzie mieszkańcy zażądali mianowania proboszczem dotychczasowego wikarego ks. Eugeniusza Surgenta. W tej sprawie miała się odbyć sesja z udziałem biskupów i kurialistów. Maszynopis z dnia 2.09.1966 roku podpisany odręcznie. Pismo opatrzone klauzulą: tajne.