Wyciąg z doniesienia informatora ps. "Jacek" nt. homoseksualizmu ks. Bolesława Sadusia

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 264
Title: Wyciąg z doniesienia informatora ps. "Jacek" nt. homoseksualizmu ks. Bolesława Sadusia
Date: 1967-11-29
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia informatora ps. "Jacek" nt. homoseksualistów odwiedzających łaźnię rzymską w Krakowie. Według informatora był wśród nich ks. Bolesław Saduś. Nie da się ustalić, na jakiej podstawie informator twierdzi, że osoby te są homoseksualistami. Maszynopis, podpisany odręcznie, 1 karta.