Wniosek prokuratury o przedstawienie zarzutów i zastosowania środka zapobiegającego - aresztu tymczasowego w sprawie ks. Józefa Loranca

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 41
Title: Wniosek prokuratury o przedstawienie zarzutów i zastosowania środka zapobiegającego - aresztu tymczasowego w sprawie ks. Józefa Loranca
Date: 1970-03-18
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wniosek skierowany przez naczelnika Wydziału Śledczego KWMO Kraków ppłk. Zdzisława Niewiarowskiego do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie o przedstawienie zarzutów i zastosowania środka zapobiegającego - aresztu tymczasowego dla ks. Józefa Loranca. Wniosek zawiera uzasadnienie i opisuje czyny jakich dopuścił się ks. Loranc wobec dziewczynek. Maszynopis z dnia 18.03.1970 roku podpisany odręcznie.
Geographical index:
Date:
Make comments