Menu

VII pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski - Łowicz, 14 czerwca 1999 r. Rejestracja mszy świętej. [IFL]

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_1999_1_108
Owner signature:
9599/99/I[ 0 - 0 ]
Title:
VII pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski - Łowicz, 14 czerwca 1999 r. Rejestracja mszy świętej. [IFL]
Date:
1999-06-14
Size and medium:
386 MB; MP3
Creator's name:
Polskie Radio S.A.
Repository:
Polskie Radio S.A.
Content:
VII pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski - Łowicz, 14 czerwca 1999 r. Rejestracja mszy świętej. [IFL]
JAN PAWEŁ II - papież
ALOJZY ORSZULIK - biskup diecezjalny łowicki
JÓZEF GLEMP - prymas Polski
FILMED AT:
Łowicz
RECORDING DURATION:
02:49:03
AUTHOR:
b.d.
JOURNALIST:
b.d.
Thematic scope:
Rejestracja mszy świętej w Łowiczu podczas VII pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Powitanie Papieża przez biskupa Alojzego Orszulika. Homilia Jana Pawła II, podczas której przypomina ważne postaci dla diecezji łowickiej, zwraca się w szczególny sposób do rodzin, którym przypomina o wartości i świętości każdego poczętego życia, zachęca do zachowywania wartości chrześcijańskich w wychowaniu dzieci. Zwraca się również do nauczycieli i wychowawców, przypominając im o odpowiedzialności za uczniów i dziękuje za ich pracę. Wyraża troskę o przyszłość młodzieży i zapewnia ich o swojej modlitwie.