Menu

VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – Drohiczyn, 10 czerwca 1999 r. Nabożeństwo ekumeniczne sprawowane przez Jana Pawła II w Drohiczynie [IFL]

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_1999_1_100
Owner signature:
9587/99/I[ 0 - 0 ]
Title:
VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – Drohiczyn, 10 czerwca 1999 r. Nabożeństwo ekumeniczne sprawowane przez Jana Pawła II w Drohiczynie [IFL]
Date:
1999-06-10
Size and medium:
299 MB; MP3
Creator's name:
Polskie Radio S.A.
Repository:
Polskie Radio S.A.
Content:
VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – Drohiczyn, 10 czerwca 1999 r. Nabożeństwo ekumeniczne sprawowane przez Jana Pawła II w Drohiczynie
JAN PAWEŁ II - papież
SAWA - prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce
ANTONI PACYFIK DYDYCZ - biskup diecezjalny drohiczyński
FILMED AT:
Drohiczyn
RECORDING DURATION:
02:10:57
AUTHOR:
b.d.
JOURNALIST:
b.d.
Thematic scope:
Nabożeństwo ekumeniczne w Drohiczynie podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Oczekiwanie na przybycie Papieża, przemówienie powitalne biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, przemówienie Sawy - prawosławnego metropolity Warszawy i całej Polski, liturgia słowa oraz przemówienie Jana Pawła II o kondycji ekumenizmu na progu nowego tysiąclecia, modlitwa powszechna i modlitwa "Ojcze nasz".