Menu

Trasy przejazdu Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Krakowie w 1979 r. - propozycje Kurii krakowskiej i uwagi Słuzby Bezpieczeństwa

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 6_k. 9-17
Title:
Trasy przejazdu Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Krakowie w 1979 r. - propozycje Kurii krakowskiej i uwagi Słuzby Bezpieczeństwa
Date:
1979
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Trasy przejazdu Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Krakowie w 1979 r. - propozycje Kurii krakowskiej i uwagi Służby Bezpieczeństwa. Notatka z wizji lokalnej. Uwagi SB co do zmiany trasy proponowanej przez stronę kościelną. Podpisane przez ppłk. Józefa Bielę. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.