Menu

Tezy do rozmowy Edwarda Gierka z Janem Pawłem II w 1979 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.4/XIA/773_k. 31-38
Title:
Tezy do rozmowy Edwarda Gierka z Janem Pawłem II w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
8 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Tezy do rozmowy Edwarda Gierka z Janem Pawłem II w czasie spotkania w Belwederze w dn. 2.06.1979 z dopiskiem "W cztery oczy". Odręczne podkreślenia i przekreślenia. Tezy spisane w języku francuskim.
Make comments