Menu

Tezy do rozmowy Edwarda Gierka z Janem Pawłem II w 1979 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.4/XIA/773_k. 1-18
Title:
Tezy do rozmowy Edwarda Gierka z Janem Pawłem II w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
18 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Tezy do rozmowy Edwarda Gierka z Janem Pawłem II w czasie spotkania w Belwederze w dn. 2.06.1979. Odręczne podkreslenia. M. in. informacja o przekazaniu papieżowi dokumentów jego ojca, Karola Wojtyły, znalezionych w archiwum Ludowego Wojska Polskiego. Forma dokumentu - każda teza na osobnej kartce formatu A5, duży druk - może sugerować, że dokument był wykorzystywany przez E. Gierka jako "ściągawka" w czasie spotkania w Belwederze.