Menu

Tezy do przygotowywania ocen wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Informations
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/18_k. 28-30
Title:
Tezy do przygotowywania ocen wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Tezy do przygotowywania ocen wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Punkty zawierają m.in. okres poprzedzający wizytę, jej przebieg i skutki. Opatrzone klauzulą: „tajne”. Maszynopis, odręczne podkreślenia.
Geographical index:
Date:
Make comments