Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 29.04.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 18
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 29.04.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Date:
1983-04-29
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna z dnia 29.04.1983 na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, sporządzona w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Teleks informuje, że terenowi korespondencji dziennika telewizyjnego otrzymali polecenie rejestrowania przebiegu manifestacji i wieców pierwszomajowych, łącznie z ewentualnymi próbami zakłócania uroczystości. Maszynopis bez notatek odręcznych.