Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacji KC PZPR nt. zagranicznych środków masowego przekazu z dnia 18 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 209
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacji KC PZPR nt. zagranicznych środków masowego przekazu z dnia 18 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Date:
1983-06-18
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do sekretarza propagandy KW PZPR od Wydziału Informacji KC PZPR na temat zagranicznych środków masowego przekazu z dnia 18 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie zawarta jest informacja że zagraniczne rozgłośnie poświęcają dużą uwagę relacjonowaniu przebiegu pielgrzymki Jana Pawła II oraz oceniają, że pielgrzymka wykracza poza ramy duszpasterskie. Maszynopis bez notatek odręcznych.