Menu

Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacji KC PZPR na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 17 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 208
Title:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna do pierwszego sekretarza KW PZPR od Wydziału Informacji KC PZPR na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej z dnia 17 czerwca 1983 roku, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Date:
1983-06-17
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleksowa informacja wewnątrzpartyjna na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W teleksie zawarta została informacja że przebieg początku wizyty był zgodny z prognozami władz PRL - papież wyraźnie zaakcentował sój stosunek do opozycji słowami "proszę, by szczególnie blisko mnie raczyli być ci, którzy cierpią". Maszynopis bez notatek odręcznych.