Menu

Teleks z KC zawierający informacje o II pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1983 r., 14 VI 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 191
Title:
Teleks z KC zawierający informacje o II pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1983 r., 14 VI 1983 r.
Date:
1983-06-14
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks pierwszego sekretarza KC PZPR do komitetów wojewódzkich zawierający tajny plan informacji i dyżurów podczas pielgrzymki Papieża w Polsce związany z II pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Celem przedsięwzięcia jest stałe dokonywanie ocen nastrojów społecznych przez kierownictwo partii. Maszynopis bez notatek odręcznych.
Geographical index:
Date:
Make comments