Menu

Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/329/0/382/k. 162
Title:
Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r.
Date:
1978-10-18
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej Czesława Staszczaka do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR. Sekretarz informuje, że w dalszym ciągu dyskutowane są problemy, o których wspominał w poprzednim (powyższym) teleksie. Dodatkowo szeroko komentowane jest orędzie wygłoszone przez nowego papieża. Sekretarz zwraca uwagę na pogłoski, które szerzą się wśród kleru. Mają one dotyczyć możliwości powstania opozycji przeciwko nowemu papieżowi oraz wątpliwości duchownych co do szybkiego podpisania konkordatu zauważając, że papież-Polak skoro zna polskie realia zrezygnuje z nuncjatury i nie da się tak łatwo zwieść sugestiom rządu PRL jak Augostino Casarolii lub Luigi Poggi. Ponadto sekretarz informuje, że kler siedlecki przygotowuje się na uroczyste obchody i modły dziękczynne z okazji wyboru papieża-Polaka. Maszynopis.