Menu

Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/329/0/382/k. 158
Title:
Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r.
Date:
1978-10-17
Size and medium:
1 karta; dokument
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej Czesława Steszczaka do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR. Sekretarz informuje, że wśród tamtejszego aktywu PZPR informacja o wyborze Polaka na papieża wywołała zaskoczenie, że jest to akt polityczny oraz zastanawia się na możliwymi konsekwencjami tego wydarzenia. Dodatkowo sekretarz zwraca uwagę na fakt, że środowiska robotnicze i wiejskie są zadowolone z faktu wyboru Polaka na papieża. Maszynopis.