Telefonogram skierowany do dyrektora Gabinetu MSW w Warszawie płk. Staniaława Kończewicza w sprawie ks. Loranca

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 57-58
Title: Telefonogram skierowany do dyrektora Gabinetu MSW w Warszawie płk. Staniaława Kończewicza w sprawie ks. Loranca
Date: 1970-03-19
Size and medium: 2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Telefonogram skierowany do dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie płk. Stanisława Kończewicza przez I zastępcę Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie płk. Stanisława Wałacha. Dokument zawiadamia o zatrzymaniu przez Służbę Bezpieczeństwa w Krakowie ks. Józefa Loranca, któremu przedstawiono zarzut deprawowania uczennic. Pismo zawiera uwagę, aby jego treść trafiła również do Dyrektora Departamentu IV MSW - płk. mgr. Stanisława Morawskiego i dyrektora Biura Śledczego MSW - płk. mgr. Józefa Chomętowskiego. Maszynopis z dnia 19.03.1970 roku podpisany drukiem w lewym górnym rogu zaparafowany.