Menu

Tekst Jana Szczepańskiego z refleksjami po wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1249_k. 11-15
Title:
Tekst Jana Szczepańskiego z refleksjami po wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-08-03
Size and medium:
5 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Tekst Jana Szczepańskiego dotyczący jego refleksji po wizycie Jana Pawła II w Polsce. M. in. skutki w polityce NATO wobec PRL, skutki dla polityki wewnętrznej PZPR i dla ruchu katolickiego w Polsce. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments