Szyfrogram pracownika MSZ z dn. 15.01.1981 r. dot. nastrojów w kurii watykańskiej przed spotkaniem papieża z Lechem Wałęsą

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN BU 1585/2894/k. 16
Title: Szyfrogram pracownika MSZ z dn. 15.01.1981 r. dot. nastrojów w kurii watykańskiej przed spotkaniem papieża z Lechem Wałęsą
Date: 1981-01-15
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Szyfrogram pracownika MSZ z dn. 15.01.1981 r. dot. nastrojów w kurii watykańskiej przed spotkaniem papieża z Lechem Wałęsą. W treści m.in. o planach Jana Pawła II i nastroju Lecha Wałęsy przed spotkaniem z papieżem. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.