Menu

Szyfrogram – depesza z Rzymu, opis jawnej części konsystorza z 3 lipca 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_XI A/576_44
Title:
Szyfrogram – depesza z Rzymu, opis jawnej części konsystorza z 3 lipca 1979 r.
Date:
1979-07-03
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Szyfrogram – depesza z Rzymu. Kazimierz Szablewski opisuje udział w jawnej części konsystorza 3 lipca 1979 r.