Menu

Szkic mapy przedstawiający plany wykorzystania pododdziałów specjalnych Milicji Obywatelskiej i Wojska Polskiego w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. ("Zorza II")

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 40
Title:
Szkic mapy przedstawiający plany wykorzystania pododdziałów specjalnych Milicji Obywatelskiej i Wojska Polskiego w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. ("Zorza II")
Date:
1987
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Kolorowy szkic mapy z podziałem na województwa zawiera daty i miejsca koncentracji pododdziałów specjalnych MO i WP zabezpieczających wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. Strzałkami zaznaczono kierunki przepływu jednostek. Tabela z numeracją i stanem osobowym poszczególnych jednostek. Opatrzone klauzulą: tajne.