Menu

Szczegółowy program pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 87-94
Title:
Szczegółowy program pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Szczegółowy program pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. Godzinowy harmonogram przejazdów i spotkań papieża z wiernymi w poszczególnych miastach. Trasy przejazdu, miejsca spotkań. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments