Menu

Stenogram z posiedzenia komisji przygotowującej wizytę Jana Pawla II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1250_k. 66-85
Title:
Stenogram z posiedzenia komisji przygotowującej wizytę Jana Pawla II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-05-02
Size and medium:
20 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram z posiedzenia komisji przygotowującej wizytę Jana Pawla II w Polsce w 1979 r. z udziałem strony kościelnej i rządowej. W rozmowie brali udział Stanisław Kania, Kazimierz Kąkol, Józef Czyrek, Bogusław Stachura, Jan Górecki, Józef Beim, bp Bronisław Dąbrowski, kard. Franciszek Macharski i bp. Alojzy Orszulik. Notatka sporządzona przez Aleksandra Merkera. W treści ustalenia m. in. na temat godzin spotkań z wiernymi, kolejności spotkań, spotkania w Belwederze z Edwardem Gierkiem, sposóbów przejazdu papieża pomiędzy miejscowościami. Podpis odręczny Aleksandra Merkera. Maszynopis.