Menu

Stenogram przemówienia kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości św. Stanisława w Krakowie, w dniu 14.05.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/272/k. 120-122
Title:
Stenogram przemówienia kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości św. Stanisława w Krakowie, w dniu 14.05.1972 r.
Date:
1972-05-14
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram przemówienia kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości św. Stanisława w Krakowie, w dniu 14.05.1972 r. W przemówieniu powitalnym kard. Karol Wojtyła wita przybyłych gości i wspomina św. Stanisława biskupa. Maszynopis.