Menu

Stenogram przemówienia kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości św. Stanisława na Skałce w dniu 12.05.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/272/k. 11-14
Title:
Stenogram przemówienia kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości św. Stanisława na Skałce w dniu 12.05.1974 r.
Date:
1974-05-12
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram przemówienia kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości św. Stanisława na Skałce w dniu 12.05.1974 r. W przemówieniu m.in. przywitanie przybyłych gości oraz wspomnienie św. Stanisława. Maszynopis.