Menu

Stenogram przemówienia kard. Karola Wojtyły w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu 27.06.1967 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/273/k. 91-97
Title:
Stenogram przemówienia kard. Karola Wojtyły w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu 27.06.1967 r.
Date:
1976-06-27
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram przemówienia kard. Karola Wojtyły w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu 27.06.1976 r. Przemówienie wygłoszone podczas diecezjalnego zjazdu mężczyzn i młodzieży męskiej, treść przemówienia odnosi się do kwestii niedzieli jako dnia świętego oraz pracy. Maszynopis.