Menu

Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego w kolegiacie farnej w Poznaniu, w dniu 18.11.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/272/k. 138-143
Title:
Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego w kolegiacie farnej w Poznaniu, w dniu 18.11.1972 r.
Date:
1972-11-18
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego w kolegiacie farnej w Poznaniu, w dniu 18.11.1972 r. W kazaniu kard. Karol Wojtyła porusza temat synodu, Soboru Watykańskiego II, pracy w życiu człowieka oraz encykliki "Rerum novum". Maszynopis.