Menu

Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości w sanktuarium w Piekarach Śląskich, w dniu 26.05.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/272/k. 33-46
Title:
Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości w sanktuarium w Piekarach Śląskich, w dniu 26.05.1974 r.
Date:
1974-05-26
Size and medium:
14 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości w sanktuarium w Piekarach Śląskich, w dniu 26.05.1974 r. W kazaniu kard. Karol Wojtyła porusza kwestie m.in. historii diecezji katowickiej, synodu diecezjalnego, wolności sumienia, represji komunistycznych oraz życiorysu bp. Bolesława Kominka. Maszynopis.