Menu

Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości odpustowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu 15.08.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/272/k. 21-26
Title:
Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości odpustowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu 15.08.1974 r.
Date:
1974-08-15
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego podczas uroczystości odpustowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu 15.08.1974 r. W kazaniu kard. Karol Wojtyła porusza kwestie roli Kalwarii w życiu człowieka, miłości i odpowiedzialności, trudności przy budowie nowych kościołów, wychowaniu chrześcijańskim młodzieży oraz wolności sumienia w czasie kolonii letnich. Maszynopis.