Menu

Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego na zakończenie peregrynacji w diecezji płockiej, w dniu 6.11.1976 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/273/k. 1-4
Title:
Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego na zakończenie peregrynacji w diecezji płockiej, w dniu 6.11.1976 r.
Date:
1976-11-06
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram kazania kard. Karola Wojtyły wygłoszonego na zakończenie peregrynacji w diecezji płockiej, w dniu 6.11.1976 r. W kazaniu kard. Wojtyła porusza kwestie roli Maryi w życiu człowieka oraz jej wpływu na polską kulturę i tradycje. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments