Menu

Sprawozdanie z działalności służby zdrowia w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 237-238
Title:
Sprawozdanie z działalności służby zdrowia w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-07-06
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Sprawozdanie z działalności służby zdrowia w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in.: ilość lekarzy i karetek biorących udział w obsłudze wizyty, ilość osób którym udzielono pomocy ambulatoryjnej, ilość zgonów i opinie na temat współpracy. Podpisane odręcznie przez Stefana Zielińskiego z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, maszynopis, oryginał.
Geographical index:
Date:
Make comments