Menu

Sprawozdanie Aleksandra Merkera z wyjazdu służbowego do Krakowa w dniu 24.11.1961 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/5.1/127/48/k. 26-33
Title:
Sprawozdanie Aleksandra Merkera z wyjazdu służbowego do Krakowa w dniu 24.11.1961 r.
Date:
1961-11-24
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Sprawozdanie Aleksandra Merkera z wyjazdu służbowego do Krakowa w dniu 24.11.1961 r. Dokument zawiera sprawozdanie z konferencji w Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa nt. „dóbr martwej ręki”, w tym wzmianka o bezprawnym zajęciu mieszkań przez biskupów Karola Wojtyłę i Juliana Groblickiego (k. 31). Maszynopis podpisany odręcznie.