Menu

Sobór Watykański II, sesja 1 (11-X-8.XII.1962), Ojcowie soborowi z Polski, protokoły z zebrań (21.X-9.XII.1962).

Informations
Collection: Watykan cz. 9
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.279_4-5
Title:
Sobór Watykański II, sesja 1 (11-X-8.XII.1962), Ojcowie soborowi z Polski, protokoły z zebrań (21.X-9.XII.1962).
Date:
1962
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Protokół II z Zebrania Ojców Soborowych w dniu 30.X.1962 r. w Instytucie Polskim w Rzymie. W protokole jest wzmianka o kontaktach bpa Karola Wojtyły w Episkopatem Francji . Maszynopis bez podpisów i notatek odręcznych.