Menu

Składy Komitetu Archidiecezjalnego przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/21_k. 274-276
Title:
Składy Komitetu Archidiecezjalnego przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Składy Komitetu Archidiecezjalnego przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie, Komitetu Organizacyjnego oraz innych grup przygotowujących wizytę w 1979 r. Nazwiska członków, ich adresy i numery telefonów. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments