Menu

Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1996 r.

Informations
Collection: 1996
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_4_1996_773
Title:
Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1996 r.
Date:
1996-03-31
Place:
Rzym
Category:
XI ŚDM 1996
Context:
XI Światowe Dni Młodzieży
Content of the document

1. Po raz kolejny będziemy teraz świadkami bardzo wymownego gestu: przekazania Krzyża Roku Świętego. Młodzi Filipińczycy - których obecność wśród nas sprawia, że myślą i sercem powracamy do pamiętnego spotkania w Manili, w styczniu ubiegłego roku - przekazują krzyż swoim rówieśnikom francuskim, którzy w sierpniu 1997 r. będą w Paryżu gospodarzami dwunastego Światowego Dnia Młodzieży.
Krzyż prowadzi nas duchowo na Kalwarię. Wraz z Maryją stajemy u stóp konającego Chrystusa. Krzyż mówi nam o miłosierdziu Boga. Poddając się temu nieskończonemu miłosierdziu, które wzywa, przemienia i zbawia, możemy zbliżyć się ze czcią i miłością do dramatu Syna Bożego oddającego za nas swoje życie.
Drodzy młodzi przyjaciele, uczcie się dostrzegać w Krzyżu miarę Bożej miłoś­ci: miarę bez miary! Wpatrujcie się w Ukrzyżowanego i przyjmujcie z drżeniem słowa, które On kieruje do każdego z was, bo tylko On ma słowa życia wiecznego. Z Krzyża czerpcie siłę, która podtrzyma i umocni wasze świadectwo jako uczniów i głosicieli Ewangelii.

Zwracając się do młodych Filipińczyków i wiernych mówiących po angielsku, Papież powiedział:

Ze szczególną radością pozdrawiam grupę młodzieży z Filipin, której towarzyszy biskup pomocniczy Manili Rolando Tirona. Przynieśli on z powrotem na ten plac Krzyż Roku Świętego.

Wraz z wami dziękuję Bogu za wszystkie dobre dzieła, których Jego łaska dokonała w czasie Światowego Dnia Młodzieży, obchodzonego w Manili. Wracając do domu, zanieście najserdeczniejsze życzenia Papieża wszystkim swoim rówieśnikom i przekażcie im jego wezwanie, aby byli ofiarnymi krzewicielami nowej ewangelizacji po to, by Ewangelia Jezusa Chrystusa stawała się światłem, prawdą i pokojem dla wszystkich mieszkańców wielkiego kontynen­tu azjatyckiego. Mabúhay Philipinas!

Do młodzieży francuskiej Papież skierował następujące słowa:

Pozdrawiam teraz delegację młodzieży z różnych regionów Francji, przybyłą pod przewodnictwem kard. Jean-Marie Lustigera, arcybiskupa Paryża.

Przybyliście do Rzymu, aby przejąć Krzyż Roku Świętego, który rozpoczyna pielgrzymkę po ziemi francuskiej, prowadzącą aż do obchodów Światowego Dnia Młodzieży w sierpniu 1997 r. Temat paryskiego spotkania, wyznaczającego kolejny etap drogi ku trzeciemu tysiącleciu, będzie brzmiał: «Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie» (J 1, 38-39). Tak więc wyruszamy znów na poszukiwanie Pana, aby doświadczyć radości i mocy Jego przyjaźni oraz by odkrywać Jego obecność w Kościele i w braciach.

Po polsku Papież powiedział:

Serdecznie pozdrawiam także młodzież polską, obecną na placu św. Piotra, oraz tych, którzy słuchają mnie przez radio i telewizję. Jesteście wezwani, aby wyjść naprzeciw Chrystusa, Od­kupiciela człowieka, bo tylko On «ma słowa życia wiecznego» (por. J 6, 68). Jesteście wezwani, aby nieść światu Jego orędzie miłości, zawarte w Krzyżu i zmartwychwstaniu.

Na koniec Jan Paweł II zaapelował o uwolnienie siedmiu trapistów uprowadzonych w Algierii:

W tym czasie, gdy rozważamy Mękę Pańską, ogarniamy myślą i modlitwą siedmiu mnichów z klasztoru trapistów «Notre-Dame de l‘Atlas» w Algierii, którzy nadal znajdują się w rękach porywaczy.

Odwołuję się do ideału braterstwa wszystkich ludzi, żądając natychmiastowego uwolnienia uprowadzonych zakonników: postanowili oni pozostać jako świadkowie Absolutu w kraju zamieszkanym przez muzułmanów, z którymi od lat łączą ich więzi przyjaźni i wzajemnego szacunku.

Niech powrócą cali i zdrowi do swojego klasztoru i niech odzyskają swoje miejsce wśród algierskich przyjaciół! Niech Bóg natchnie wszystkich obywateli tego kraju, aby nie zwlekając weszli na drogę prawdziwego pokoju, upragnionego przez cały naród.